Projekbeskrivelse

Udfordringen

Samlino.dk er en online-sammenligningstjeneste, hvor danskere kan tjekke, om de betaler for meget for f.eks. deres bilforsikring. Samlino.dk har en masse følgere på facebook og vil gerne give deres følgere indhold, som gør dem klogere.

Sådan gjorde vi

Med blikket rettet udelukkende mod facebook-følgerne har vi produceret en række videoer, ud fra en news you can use-skabelon. Det vil sige med stor inspiration af de journalistiske nyhedskriterier som f.eks. aktualitet, har vi lavet et indslag om nytår og forsikringer.